Rada programowa kwartalnika „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Henryk Cudak


Sekretarz redakcji: dr Mariola ŚwiderskaRada programowa:

prof. dr hab. Jaroslav Balvin (Czechy)
prof. zw. dr hab. Józefa Brągiel
prof. dr hab. Henryk Cudak (przewodniczący)
prof. dr hab. Sławomir Cudak
prof. zw. dr hab. Arthur Ellis (USA)
prof. zw. dr hab. Reinhard Golz (Niemcy)
prof.dr hab. Ing. Emilia Janigova
prof. zw. dr hab. Anna Kwak
prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch
prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski
dr Mariola Świderska (sekretarz)
prof. zw. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski
prof. zw. dr hab. Mikołaj Winiarski
prof. dr hab. Anna Żilova