Komitet Redakcyjny

Komitet Redakcyjny

dr Mariola Świderska, prof. SAN (Społeczna Akademia Nauk) – redaktor naczelny

dr Bożena Zając, prof. SAN (Społeczna Akademia Nauk) – sekretarz

dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN (Społeczna Akademia Nauk) – redaktor tematyczny (filozofia, etyka)

dr Ewa Przygońska (Społeczna Akademia Nauk) – redaktor tematyczny

dr Dorota Świerczewska (Uniwersytet Łódzki) – redaktor statystyczny

dr Agnieszka Śliz (Społeczna Akademia Nauk) – redaktor językowy, techniczny

mgr Dominika Więzik (Społeczna Akademia Nauk) – redaktor językowy, techniczny

dr Thomas P. Massey (Clark University, USA) – redaktor językowy (język angielski)

dr hab. Alena Novotna (Katolicka Univerzita v Rużomberku, Słowacja) – redaktor językowy (język słowacki)

dr Veronika Żilova (Katolicka Univerzita v Rużomberku, Słowacja) – redaktor językowy (język słowacki)