Komitet Redakcyjny

Komitet Redakcyjny

dr Mariola Świderska (Społeczna Akademia Nauk) – redaktor naczelny

dr Bożena Zając (Społeczna Akademia Nauk) – sekretarz

prof. zw. dr hab. Ryszard Kucha – redaktor tematyczny (Historia rodziny)

prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski - redaktor tematyczny (filozofia, etyka)

dr Dorota Nawrat – redaktor tematyczny (Doradztwo zawodowe)

dr Ewa Przygońska - redaktor tematyczny

dr Adam Gogacz – redaktor tematyczny 

dr Dorota Świerczewska – redaktor statystyczny

mgr Agnieszka Śliz  – redaktor językowy, techniczny

mgr Dominika Świech  – redaktor językowy, techniczny

dr Thomas P. Massey - redaktor językowy (język angielski)

dr hab. Alena Novotna - redaktor językowy (język słowacki)

dr Veronika Żilova - redaktor językowy (język słowacki)