Recenzenci zewnętrzni

prof. dr hab. Mariya Chepil (Ukraina)

prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenc

prof. dr hab. Anna Fidelus

prof. dr hab. Roman Jusiak

prof. dr hab. Czesław Kępski

prof. dr hab. Barbara Kromolicka

prof. dr hab. Andrzej Ładyżyński

prof. dr hab. Danuta Marzec

prof. dr hab. Arkadiusz Marzec

prof. dr hab. Irena Motow

prof. dr hab. Nella Nychkało (Ukraina)

prof. zw. dr hab. Juerger  Oelkers (Szwajcaria)

prof. dr hab. Zdzisław Ratajek

prof. dr hab. Dorota Ruszkiewicz

prof. dr hab. Karel Rydl (Czechy)

prof. dr hab. Czesław Wiśniewski